Productes

Back Home

Els nostres productes

A dia d’avui, continuem la fabricació de més de 20 models de biga de formigó i comercialitzem diversos acabats de peça ceràmica vista que donen infinites combinacions per aconseguir un sostre a mida pel consumidor final.


Bigues de formigó.

Bigues imitació a fusta i bigues llises.

Ceràmica decorativa.

Ceràmica plana i corba. Decorativa per sostres rústics.

Termicon.

Panell sandwich. Coberta aïllada i lleugera.

Estructures i ancoratges.

Murfor, ancoratges i conectors d’estructures.