Tels: 93 887 02 49 / 93 887 04 75 Fax: 93 887 09 53 comercial@ceramicabaucells.com
Baucells

Ceràmica Baucells
la qualitat de sempre, la tècnica d’avui.


Des de 1945, a Ceràmica Baucells hem estat dissenyant i treballant en més de 40 models d’ús que ens han conduït a la creació de peces revolucionàries pel mercat de material per la construcció: com són el Superbisell, posteriorment el Termicón i en l’actualitat els maons decoratius i ceràmica decorativa, que ens han obert les portes al món de la decoració.

Els nostres productes

A dia d’avui, continuem la fabricació de més de 20 models de biga de formigó i comercialitzem diversos acabats de peça ceràmica vista que donen infinites combinacions per aconseguir un sostre a mida pel consumidor final.


Bigues de formigó.

Bigues imitació a fusta i bigues llises.

Ceràmica decorativa.

Ceràmica plana i corba. Decorativa per sostres rústics.

Termicon.

Panell sandwich. Coberta aïllada i lleugera.

Estructures i ancoratges.

Murfor, ancoratges i conectors d’estructures.