Termicon NV (No vist)

Termicon NV (No vist)

El Termicón No Vist és un sistema patentat, ideat per minimitzar el temps i els costos de construcció d’una coberta tradicional.

El Termicón NV és un panell sandwich tricapa format per un encadellat, una placa aïllant d’alta densitat i un altre encadellat ceràmic per anar enguixat.

Fins ara, es necessitava contractar a tres industrials per fer un sostre tradicional: primer comprar el material ceràmic per cobrir i col•locar damunt les bigues, posteriorment, comprar les plaques d’aïllant o contractar un industrial per injectar-lo i, finalment, un altre industrial per fer la capa de formigó. Amb el Termicón NV t’oblides de tantes contractacions i no necessites col•locadors especials. Amb una sola peça fas la coberta sencera i ja es pot col•locar la teula al damunt.
Fabriquem Termicon NV en longituds de 60, 80 i 100 cm. per 25 cm. d’amplada.
Oferim diferents gruixos d’aïllant, per tal de complir amb els valors de transmitància tèrmica que s’inclouen en el nou codi tècnic de l’edificació.
Preparem la quantitat exacta de peces que necessiti l’obra. No és obligatori demanar palets complets.
És important seguir les especificacions del fabricant per evitar possibles problemes en la col•locació del material.

Des del nostre departament comercial donem un ampli servei: prenem mides in situ per fer un pressupost sense compromís i també fem un seguiment d’obra per si sorgeix qualsevol dubte al paleta.

Podeu obtenir més informació sobre el Termicon NV consultant la fitxa tècnica adjunta o contactant amb nosaltres.

Termicon NV (No vist)
Termicon NV (No vist)