Termicon 2F (2 fases)

Termicon 2F (2 fases)

El Termicón 2 Fases és la solució més còmoda i ràpida pels sostres vistos. Les cobertes decoratives no es poden comparar amb les tradicionals, sempre s’han de treballar amb més cura per aconseguir el millor acabat possible.

Per les teulades on volem un sostre interior vist ho realitzarem en 2 fases: primer es posa el maó decoratiu i llavors el TERMICÓN 2F. Ho fem d’aquesta manera perquè a l’hora de col•locar el maó vist sempre s’ha de treballar amb la garantia de deixar un sostre bonic i conjuntat.

El TERMICON 2F consta d’un encadellat bisellat de 80x25x4 cm amb una placa aïllant enganxada que pot tenir varis gruixos (4, 6, 7 o 8 cm) depenent de l’aïllament que es vulgui aconseguir. Aquesta peça s’utilitza per aïllar una coberta amb encadellats o maons decoratius. És a dir, primer es col•loquen els maons vistos recolzant-los de biga a biga i quan tenim el sostre vist perfectament col•locat el cobrim amb el Termicón 2F. Aquesta peça la posarem a trencajunt respecte al maó per tal de millorar la seguretat a l’hora de tenir possibles goteres. Així doncs, tindrem la coberta a punt per omplir amb ciment les canals que fa l’encadellat bisellat i a continuació col•locar les teules.

Preparem la quantitat exacte de peces de Termicón 2 Fases que necessiti l’obra. No és obligatori demanar palets complets.
És important seguir les especificacions del fabricant per evitar possibles problemes en la col•locació del material.

Des del nostre departament comercial donem un ampli servei: prenem mides in situ per fer un pressupost sense compromís i també fem un seguiment d’obra per si sorgeix qualsevol dubte al paleta.

Podeu obtenir més informació sobre el Termicón 2 Fases consultant la fitxa tècnica adjunta o contactant amb nosaltres.

Termicon 2F (2 fases)
Termicon 2F (2 fases)