Revoltó ceràmic Manual

Revoltó ceràmic Manual

Són peces ceràmiques massisses on tot el seu procés de fabricació és manual: molduració de la peça, preparació d’assecatge, preparació de cocció i paletització. Això implica que totes les peces siguin úniques.

Tenen un color groc que pot variar degut a la cocció del forn de llenya, el revoltó és una peça ceràmica corba. La seva funció és donar un acabat decoratiu al sostre.

El revoltó Manual té una mida aproximada de 60x23x8x2 cm: 60 cm de llargada, 23 cm d’amplada, 8 cm de curvatura i 2 cm de gruix.

Preparem la quantitat exacte de peces que necessiti l’obra. No és obligatori demanar palets complets.

És important seguir les especificacions del fabricant per evitar possibles problemes en la col•locació del material. Un aspecte essencial és segellar amb ciment cola totes les juntes dels supermaons un cop col•locats damunt les bigues i cobrir tota la ceràmica amb una làmina impermeable transpirable. Després d’això, es pot abocar el formigó a sobre si és necessari.

Des del nostre departament comercial donem un ampli servei: prenem mides in situ per fer un pressupost sense compromís i també fem un seguiment d’obra per si sorgeix qualsevol dubte al paleta.

Podeu obtenir més informació sobre el Revoltó ceràmic Manual consultant la fitxa tècnica adjunta o contactant amb nosaltres.

Revoltó ceràmic Manual
Revoltó ceràmic Manual