Llosa Artesanal groga o vermella

Llosa Artesanal groga o vermella

La Llosa Artesanal està formada per totxanes manuals ceràmiques d’alta qualitat col•locades a trencajunt i rejuntades amb ciment natural MARFIL.

Aquestes totxanes són fabricades amb un bisell especial per tal que el ciment natural penetri millor i aconseguir així una bona adhesió. Com que les totxanes són fabricades manualment i la cocció és en un forn de llenya implica que poden tenir variacions en la seva tonalitat que encara la fa ser una peça més especial.

La Llosa Artesanal és la millor opció per donar un caire rústic al sostre, recordant els inicis de la construcció. És un sistema molt més ràpid i senzill que la col•locació tradicional de rajoleta ceràmica aconseguint el mateix acabat final. Es pot subministrar en color groc o vermell.

De la Llosa Artesanal disposem de les següents mides:
– Llosa Artesanal de 60x60x3,5 cm
– Llosa Artesanal de 75x60x3,5 cm (Per voladissos, entrebigar a 60cm)

Preparem la quantitat exacte de peces que necessiti l’obra. No és obligatori demanar palets complets.

És important seguir les especificacions del fabricant per evitar possibles problemes en la col•locació del material.

Des del nostre departament comercial donem un ampli servei: prenem mides in situ per fer un pressupost sense compromís i també fem un seguiment d’obra per si sorgeix qualsevol dubte al paleta.

Podeu obtenir més informació de la Llosa Artesanal groga o vermella consultant la fitxa tècnica adjunta o contactant amb nosaltres.

Llosa Artesanal groga o vermella
Llosa Artesanal groga o vermella
Llosa Artesanal groga o vermella
Llosa Artesanal groga o vermella