Biga pretensada T18 fusta

Biga pretensada T18 fusta

Són bigues sense manteniment, amb l’acabat decoratiu de la fusta i amb la resistència del formigó pretensat.

Les bigues pretensades T18 imitació fusta tenen un acabat fi i completament llis en la textura de la biga. El pintat que se li aplica posteriorment en la part inferior és el que imita a la fusta.És un pintat manual que dóna un acabat diferent i únic per cada biga.

Són bigues pretensades que s’utilitzen principalment per combinar amb el Revoltó ceràmic. Hi ha la possibilitat d’escollir entre el color Nogal (Noguera-Fosc) o el color Nord (Pi-Clar). Les bigues pretensades T18 imitació fusta són ideals per aconseguir un sostre modern en vivendes.

La fabricació de les bigues es realitza sota comanda per tal de poder ajustar els amidaments i els càlculs dels armats per cada obra.

Des del nostre departament comercial donem un ampli servei: prenem mides in situ per fer un pressupost sense compromís i també fem un seguiment d’obra per si sorgeix qualsevol dubte al paleta.

Aquest bigues pretensades són fabricades per l’empresa COSME amb la garantia i qualitat que això comporta. Nosaltres hi apliquem el pintat imitació fusta a posteriori.

Podeu obtenir més informació sobre les bigues pretensades T18 imitació fusta  contactant amb nosaltres.

Biga pretensada T18 fusta
Biga pretensada T18 fusta