Biga de formigó Llisa de color natural

Biga de formigó llisa de color natural

Són bigues i jàsseres tauló amb un acabat llis i amb el color natural del formigó.

Són fabricades sota un rigorós control de qualitat per tal que les bigues de formigó llises de color natural tinguin el protagonisme merescut en el sostre.

Aquest model de biga s’utilitza cada vegada més en ambients moderns i moltes vegades en contrast amb ceràmica decorativa.

La fabricació de la biga de formigó llisa de color natural es realitza sota comanda per tal de poder ajustar els amidaments i els càlculs dels armats per cada obra.

Fabriquem diferents formats de biga:
– Biga tauló de diferents seccions: 8×16 / 8×20 / 10×20 / 12×20 / 10×25
– Biga forjada per sostres transitables: 8x20F / 10x20F / 10x25F
– Semibiga per sostres transitables amb revoltó: 12×13
– Jàsseres on recolzen les bigues: 20×20 / 20×25 / 20×30 / 25×25 / 25×30 / 30×30 / 30×40 / 30×50
– Etc.

Amb tota aquesta varietat podem donar solucions a qualsevol tipus de sostre: una pèrgola, un porxo, uns colls de voladís, un forjat transitable, una teulada, etc.

Des del nostre departament comercial donem un ampli servei: prenem mides in situ per fer un pressupost sense compromís i també fem un seguiment d’obra per si sorgeix qualsevol dubte al paleta.

Disposem del marcatge CE tant de les bigues com de les jàsseres.
Podeu obtenir més informació sobre la biga de formigó llisa de color natural consultant la fitxa tècnica adjunta o contactant amb nosaltres.

Biga de formigó Llisa de color natural
Biga de formigó Llisa de color natural