Sovint el Revoltó ceràmic Mallorquí l’atribueixen a un sostre rústic d’una masia antiga amb parets de pedra i bigues corpulents. Però no sempre és així. El Revoltó ceràmic Mallorquí es pot utilitzar per diferents ambients. Els quals es creen amb una bona combinació d’elements.

L’estudi d’Arquitectura Carmen Cárcel, www.carmencarcel.com, ha portat a terme el projecte de l’oficina de Turisme de Cortes de Pallás (València) utilitzant el Revoltó ceràmic Mallorquí com a protagonista del sostre interior i deixant evident que aquest producte també es pot utilitzar en ambients moderns que vulguin evocar una calidesa a l’espai interior.

Aquesta singular oficina de Turisme s’hi accedeix a través d’una antiga torre elèctrica de transformació. La contundència de la seva volumetria exterior no ha d’envejar res a la riquesa de l’espai interior aconseguit a partir de la senzillesa geomètrica del volum i a la seva espectacular coberta inclinada resolta amb Revoltó ceràmic Mallorquí, protagonista indubtable d’aquest edifici.