Fer un sostre rústic utilitzant la rajoleta implica una elaboració lenta i experimentada, però amb la nostra Llosa Artesanal de 60x60x3,5 cm, formada per vuit totxos manuals rejuntats, podem tenir un sostre tradicional de ràpida col·locació.

La Llosa Artesanal és una peça prefabricada amb totxos 100% manuals rejuntats amb ciment ràpid natural. Podem oferir dos colors: groc i vermell. La mida estàndard és de 60x60x3,5 cm. Aquesta llosa és plana, però també oferim la possibilitat de subministrar el Revoltó Artesanal que és la mateixa peça, però corbada. Amb el Revoltó Artesanal també oferim els dos colors comentats i en dues mides: 60x60x10x3,5 cm i 70x60x14x3,5 cm. Amb aquest revoltó tenim un sostre tradicional de volta catalana.

Tant la volta catalana com el sostre pla fet amb rajoleta són sistemes tradicionals que s’utilitzaven antigament en la construcció de masies i edificis. Degut a la seva dificultat i cost són sistemes que s’han perdut en els últims anys. Actualment, però, es torna a rehabilitar molts edificis i masies i per tal de deixar els mateixos acabats ens trobem que la solució del Revoltó Artesanal i Llosa Artesanal s’ha reactivat.