A la majoria ens agraden els porxos de fusta. Aporten calidesa i tranquil·litat a la nostra llar però tenen un gran inconvenient: La fusta, com a matèria orgànica que és, està sotmesa a malalties i atacs d’éssers vius, com fongs o invertebrats, i també als atacs dels agents atmosfèrics. És a dir, necessita d’un esforç constant per tal que no envelleixi ni es faci mal bé. Per tant, és possible un porxo de fusta sense manteniment?

Amb les nostres bigues de formigó imitació a fusta aconseguim donar un espai amb la mateixa bellesa de la fusta i, a més a més, li afegim la durabilitat del formigó. Amb els nostres porxos de “fusta” ens oblidem de vernissar cada any les bigues i simplement gaudim de l’espai. Tenim diferents textures (imitació fusta o llisa)  i colors (Nogal o Nord) per tal d’aconseguir l’acabat ideal per cada client. Les terminacions de les bigues poden ser amb diferents formes: cap bisellat, pit de colom o rectes. O també ens pot passar el dibuix de la terminació desitjada per aplicar-la a les bigues.

És hora de gaudir dels porxos!