Les solucions constructives són infinites i el paleta té un paper molt rellevant en l’execució de tots els racons d’una llar. El voladís de les teulades és un espai important per l’estètica de la vivenda i en aquesta fotografia us mostrem un voladís utilitzant el Revoltó Mallorquí i la semibiga de formigó imitació fusta de color Nogal.

A cada zona es construeix de diferent manera i els estils de construcció varien en funció del tipus de vivenda i del lloc on s’ubica: casa rural a la muntanya, vivenda a davant del mar, bloc de pisos dins la ciutat, etc.

Un dels sistemes de voladís més utilitzats és el format pels nostres colls de formigó imitació fusta de color Nogal combinats amb el supermaó ceràmic Mallorquí pla o el supermaó ceràmic Gandesa pla. De totes maneres, quan oferim solucions per un habitatge rústic també ens demanen el Revoltó Mallorquí que ofereix un acabat únic essent una peça corba i tenint la particularitat que el color de la peça és destonificat.