Des de l’any 2003, que vam iniciar la producció de bigues de formigó, sempre hem tingut com a objectiu tenir la màxima flexibilitat per cobrir les necessitats de cada projecte.

Fabriquem les bigues de formigó a mida per cada obra i ens adaptem als requeriments dels tècnics. Podem deixar esperes en cada extrem de la biga pels casos que gairebé no existeixi recolzament i es vulguin connectar les bigues amb un cèrcol perimetral. Tenim un gran ventall de seccions per oferir la més adient en cada cas. La secció de biga de formigó de 10×20 cm és la més utilitzada en porxos i cobertes. Per realitzar forjats transitables també podem utilitzar la mateixa secció de 10×20 cm però amb l’armadura sobresortint pel damunt per tal que les bigues es puguin connectar amb la capa de compressió.

Les nostres bigues tauló les podem subministrar llises amb el color natural del formigó o amb la textura imitació fusta.