Des de l’explosió de la bombolla immobiliària les entitats municipals han intentat donar més protagonisme a les rehabilitacions envers la nova edificació. Aquest fet ajuda a restaurar els cascs antics dels municipis i revitalitzar la vida en aquestes zones on les vivendes havien quedat obsoletes en serveis i, fins i tot, estructuralment.

Des dels departaments tècnics s’intenta mantenir la mateixa estètica per tal de reservar un sistema constructiu històric i nosaltres tenim els productes perfectes per aconseguir-ho amb una execució més ràpida.

Antigament el sistema més utilitzat per fer els sostres era la volta catalana. Si volem mantenir el mateix acabat final però estalviar-nos hores de mà d’obra i sistemes constructius complicats oferim una solució: el Revoltó Artesanal. És la volta catalana prefabricada en peces de 60×60 cm o 70×60 cm i dos colors (groc o vermell). Elaborat amb maó 100% manual i rejuntat amb ciment ràpid natural de la marca Marfil.