Des de finals del 2017 s’estan realitzant les obres per a la construcció de l’edifici de l’Institut Martí i Pous de Barcelona que s‘ha construït a l’antiga fàbrica Fabra i Coats. Aquest emplaçament s’ha rehabilitat per acollir l’institut.

Per realitzar els 1.600 m2 de coberta s’ha utilitzat el sistema Termicón que consisteix en una solera d’encadellat ceràmic amb aïllament de poliestirè expandit entremig. En aquest projecte s’ha sol·licitat que el gruix de l’aïllament del Termicón sigui de 8cm. Per tant, el sàndwich està format per dos encadellats ceràmics de 4 cm de gruix i un aïllament entremig de 8 cm de gruix. Amb una sola peça aconseguim una coberta lleugera i totalment aïllada tèrmicament.

Depenent de la zona i de les prioritats de cada obra podem adaptar el gruix de l’aïllant per aconseguir la transmitància tèrmica necessària. L’encaix de la peça fa que sigui un sistema molt ràpid en la col·locació.