Tenir un porxo de fusta a l’exterior sempre té l’inconvenient que s’ha de mantenir constantment per tal que no es malmeti.

Amb les bigues de formigó pintades en imitació fusta i els supermaons ceràmics Quercus podem aconseguir un sostre rústic sense manteniment. A la fotografia d’aquesta notícia hi tenim el model de biga llisa pintada en imitació fusta de color Noguera i la peça ceràmica imitació fusta anomenada Quercus.