La volta catalana és una tècnica de construcció molt antiga i tradicional a Catalunya. Un dels motius pels quals aquesta tècnica no és tan utilitzada en l’actualitat és degut a la necessitat de tenir un paleta prou hàbil i expert per fer-la correctament.

Nosaltres oferim la solució per poder seguir gaudint d’aquest sostre tan clàssic i elegant amb el Revoltó Artesanal. És una peça formada per totxos 100% manuals prèviament rejuntats amb ciment ràpid Marfil. La peça la subministrem prefabricada en dues mides: 60x60x10x3,5 cm (Eixos de 70 cm) i 70x60x14x3,5 cm (Eixos de 80 cm). Tenim dos acabats possibles: groc o vermell.

Aquesta peça creada per Ciments Collet la portem distribuint des de l’any 2010 i l’evolució ha estat molt positiva. Hem realitzat moltes obres com l’hotel Soho de Barcelona i, sobretot, moltes restauracions de masies on també hem combinat el Revoltó Artesanal amb la nostra semibiga de formigó imitació fusta.