Un dels motius principals a l’hora d’escollir les Bigues imitació fusta és el fet que no tenen manteniment.

Són bigues de formigó i, a diferència de la fusta, els canvis de temperatura no provoquen moviments a les bigues que puguin comportar danys a les mateixes o als elements amb què connecten.

Les nostres bigues imitació fusta tenen el marcatge CE des de l’any 2010. Això garanteix que en el control de producció a fàbrica es compleixen tots els requisits que disposen les normes

EN 13225:2013 i EN 15037-1:2008. Així doncs, amb les bigues imitació fusta tenim dues qualitats combinades que ens diferencien en el sector: la resistència del formigó i la decoració de la fusta. A més a més, fabriquem totes les comandes de bigues imitació fusta a mida per tal de cobrir les necessitats específiques de cada projecte i aconseguir la màxima satisfacció de totes les parts que intervenen.

Oferim dos acabats de textura: llisa i rústica. I dos colors: Noguer o Nord. L’elecció de l’acabat final de les bigues imitació fusta pot decantar l’ambient de la vivenda a un caire més rústic o més modern. També serà important l’elecció de la ceràmica que recolzarem damunt les bigues i que en disposem de models molt diversos.