En els últims anys són molts els projectes de construcció que han optat per les bigues de formigó imitació fusta. Aquestes són una solució excepcional per a projectes amb una alta exigència pel que fa a l’aspecte visual i alhora amb les necessitats de resistència i seguretat del formigó armat. Cal tenir en compte que actualment el formigó és el material més emprat en la indústria de la construcció. Se li dóna forma mitjançant l’ús de motlles rígids anomenats : encofrats.

Hi ha una tendència en l’interiorisme actual que consisteix en unir una arquitectura de vanguardia amb detalls que evoquin l’estil rústic. És també en aquest nínxol de mercat on entren aquest tipus de biga.
Realment la versatilitat i customització que ofereixen les bigues imitació fusta les fa ideals per aconseguir un sostre rústic i segur tant en rehabilitacions de masies rurals com en obres de nova construcció.

Pel que fa a l’acabat decoratiu, les bigues imitació fusta disposen d’un relleu característic que juntament amb el pintat aconsegueixen simular la Noguera i el Pi clar

Actualment les bigues imitació fusta es comercialitzen en diferents formats segons les necessitats de cada projecte:

– Biga tauló de diferents seccions: 8×16 / 8×20 / 10×20 / 12×20
– Biga forjada per sostres transitables: 8x20F / 10x20F
Semibiga per sostres transitables amb revoltó: 12×13
– Jàsseres on recolzen les bigues: 20×20 / 20×25 / 20×30 / 25×25 / 25×30 / 30×30
– Etc.