Aquest any 2014 s’han iniciat diverses obres de millora a Mercabarna on Vías y Construcciones ha estat l’adjudicatària del concurs presentat.
Una d’aquestes millores ha estat una zona de descans delimitada per una pèrgola de formigó imitació fusta de Ceràmica Baucells.
Concretament, hem fabricat a mida i a desig de la constructora una pèrgola de formigó imitació fusta amb els següents elements:
• 8 pilars de formigó imitació fusta de 25x25x300 cm pintats de color Nogal i hidrofugats.
• 6 jàsseres de formigó imitació fusta de 25x25x400 cm pintades de color Nogal i hidrofugades.
• 25 bigues tauló de formigó imitació fusta de 8x20x440 cm pintades de color Nogal i hidrofugades.
• Escaires, tacs i cargols necessaris per la subjecció de la pèrgola.
• Full de muntatge per facilitar la feina als paletes.
Aquesta pèrgola de formigó imitació fusta és ideal per donar una imatge elegant amb una funció estructural i una màxima durabilitat sense manteniment.